Centrummanagement; opzet en ondersteuning

Certificaat CM
Centrummanagement is het middel voor winkeliers en ondernemers om het beste te halen uit hun commerciële activiteiten. Centrummanagement bundelt de krachten en zorgt voor een positieve ontwikkeling van het winkelgebied. Centrummanagement is het antwoord op de toenemende vraag naar de proffesionalisatie van winkeliersverenigingen.

Van Stratum Management heeft veel kennis van en ervaring met centrummanagement en het opzetten van het initiatief daartoe. Jef van Stratum is als gecertificeerd centrummanager actief in Geldrop, Veldhoven en Boxtel. Ook is hij Parkmanager van industrieterrein De Hooge Akker in Geldrop.
Die erkende certificering is afgegeven door SEPCW (Stichting Erkeningsregeling Park, Centrum en Winkelgebiedmanagers).

Start

Om de vruchten te plukken van alle centrummanagementactiviteiten is een gedegen fundament van wezenlijk belang. De opstartfase is cruciaal. Alle betrokkenen; ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente moeten op één lijn (gaan) zitten. Van Stratum Management kan als geen ander zodanig communiceren met alle partijen dat met gebruik van beproefde modellen een goede start verzekerd is en het centrum gevitaliseerd wordt.

Overzicht

Van Stratum Management weet de juiste instrumenten samen met u in te zetten die nodig zijn om zo succesvol mogelijk te zijn. Sfeer en beleving, veiligheid, Leegstandsbestrijding, infrastructuur, parkeren en evenementen zijn belangrijke onderdelen van centrummanagement. Van Stratum Management fungeert als intermediair tussen en voor de partijen en kan door de ervaring een helder overzicht behouden.

Afspraak

Elk centrum heeft specifieke eigenschappen, eigen eisen en wensen. Dat kan zijn een centrum in een dorp of stad, een winkelcentrum (‑straat) of zelfs een centrum van bedrijven (parkmanagement).

Neem contact op met kantoor en zij leggen u haarfijn uit wat de mogelijkheden zijn.
Centrummanagement
Van Stratum Management
't Vossenhol
Heuvel 90
5664 HN Geldrop
T 040 - 218­ 40 40
E
© 2013 - 2017 Van Stratum Management